• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Leeftuin: Project in ontwikkeling

Het is een spannende tijd, grote maatschappelijke kwesties en milieu technische vragen passeren de revue.

Hoe gaan wij om met elkaar, de aarde en onze levens?
Wat laten wij na aan onze kinderen?

Leeftuin is ontwikkeld als antwoord op de knelpunten die wij als initiatiefnemers ervaren in de huidige technocratische samenleving.
Mens en natuur vormen één organisch geheel; ze zijn in hun bestaan van elkaar afhankelijk. Het lijkt alsof we in onze huidige westerse samenleving deze belangrijke band veronachtzamen. Mensen staan vaak ver van de natuur af. Het is onze behoefte om onderdeel te zijn van de natuurlijke kringlopen die zorgen dat de aarde in harmonie en balans blijft.

Leeftuin in een notendop

Het project wordt gedragen door een groep ondernemende jonge mensen die al gedurende een aantal jaren samen in de gemeente Brummen wonen. Op een stuk grond van ongeveer 3 hectare willen we bouwen aan een zinvol bestaan in directe samenhang met de omringende natuur en met elkaar.

Wat wij willen is terug naar de basis zonder te hoeven inleveren aan comfort. Een basis van leven in een eenvoudig huis dat gebouwd is met elementen uit de omringende natuur en hergebruikte materialen. Een huis dat onderdeel is van en in samenhangende verbinding staat met het omringende ecosysteem. Er is sprake van zelfvoorziening in drink- en waswater door het filteren van hemelwater, energieopwekking door zonnepanelen, afvalwaterzuivering door helofytenfilters.